Thông báo thủ tục đăng ký mượn và đọc sách tại thư viện cho các sinh viên các lớp mới nhập trường

                                                                    

                                                Kính gửi: Các lớp sinh viên khối Y1-K45; YHDP1-K9; YHCT1-K10;

                                                           YTCC1- K3; CNĐD1A-K10; CNĐD1B-K10; ĐH DƯỢC1-K10

       

Nhằm đáp ứng kịp thời cho sinh viên mới nhập trường có nhu cầu đọc sách tham khảo và mượn giáo trình phục vụ tốt cho học

tập và NCKH khi bước vào đầu năm học mới, các lớp sinh viên cần thực hiện thủ tục sau:

1/ Mỗi lớp sinh viên nộp 02 danh sách có chữ ký của Giáo viên chủ nhiệm.

2/ Cán bộ lớp phải đăng ký mail và số điện thoại của lớp Trưởng và lớp pcùng danh sách lớp nộp cho Thư viện.

3/ Mỗi sinh viên trong lớp phải nộp 01 ảnh cỡ 3 x 4 nộp cho lớp trưởng, mặt sau ảnh ghi:

                        -  Họ và tên

                         - Ngày, tháng, năm sinh

                         - Lớp

 Để kịp thời hoàn thiện nhanh thủ tục đáp ứng nhu cầu về  tài liệu của sinh viên, Thư viện thực hiện theo quy định của Nhà trường

(không làm thủ tục theo yêu cầu của từng cá nhân).

 Đề nghị các cán bộ lớp thông báo này tới các sinh viên cùng triển khai.
 
               Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            THƯ VIỆN

                                                                                  

 

                                    


Check Mail
Gửi
Power by ®VILAS-2010 © HIENDAI SOFTWARE COMPANY