ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Ths.Nguyễn Thị Thu Hiền
Tel: 0912901438
 
DANH SÁCH CÁN BỘ THƯ VIỆN 
 Họ và tên  Chức vụ Trình độ   Điện thoại
 Trần Văn cường  Chuyên viên Cử nhân Công nghệ thông tin  
 Nguyễn Thị Lan Phương  Thư viện viên Cử nhân Thông tin Thư viện   
 Đào Thị Lương  Thư viện viên Cử nhân Thông tin Thư viện   
 Nguyễn Thị Hoa Huệ  Thư viện viên Cử nhân Thông tin Thư viện   
 Đỗ Thị Tươi  Thư viện viên Cử nhân Thông tin Thư viện   
 Đỗ Thị Tthu Oanh             Thư viện viên     Trung cấp Thư viện                                   
 


Check Mail
Gửi
Power by ®VILAS-2010 © HIENDAI SOFTWARE COMPANY